Browsing Tag:

สิ่งทอ

Lifestyle & Cooking People

ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ ศิลปินผู้ที่จะทำให้คุณอึ้ง !! ไปกับงานสิ่งทอที่เคยคุ้นตา

หากเราพูดหรือนึกถึงความเป็น Textile ภาพที่ตามมาในหัวคือ การเห็นชาวบ้านกำลังนั่งทอผ้า นึกถึงสิ่งทอ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเส้นใย เส้นด้าย ผืนผ้า เครื่องนุ่งห่ม แต่สำหรับคุณเต้-ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ ผู้ได้ร […]…