Browsing Tag:

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

Lifestyle & Cooking News & Event

การประกวดออกแบบโลโก้และคำวลีสำหรับครบรอบ 50 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) ได้เปิดตัวแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์เพื่อรับใบสมัครสำหรับการประกวดการออกแบบโลโก้และคำวลีสำหรับฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยรัฐบาลของประเ […]…