Browsing Tag:

วิทยาลัยสุสิตธานี hospitality talent fair

News & Event

Hospitality Talent Fair โดย วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดงาน Hospitality Talent Fairโรงแรมและธุรกิจบริการตบเท้าเข้าร่วมงานคับคั่ง วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนด้านการโรงแรมและธุรกิจบริการโดยตรง โดยเป็นส่ว […]…