Browsing Tag:

ร้านเบเกอรี่

Lifestyle & Cooking Place

ร้านเบเกอรี่โฮมเมดย่านคลองสาน ส่งความรักของคนทำขนมไว้ในทุกคำ

ร้านเบเกอรี่โฮมเมดย่านคลองสาน ที่เชื่อมชีวิตของผู้คนย่านคลองสานไว้ด้วยความเผื่อแผ่แก่กัน โดยคุณยู-นภสร สุจิตธรรมวงศ์ ที่ได้สั่งสมประสบการณ์ผ่านการเดินทางของชีวิต ส่งความรักของคนทำขนมไว้ในทุกคำ เริ่มต้ […]…

Lifestyle & Cooking Place

Truly Scrumptious (ทรูลี่ สครัมเชียส ) ร้านเบเกอรี่ย่านสุขุมวิท

Truly Scrumptious ร้านเบเกอรี่ย่านสุขุมวิท ภาพลักษณ์แสนน่ารักตกแต่งสไตล์อังกฤษในบรรยากาศอบอุ่นของโทนสีเขียว เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะเจอต้นไม้ใหญ่ภายในร้านกับกลิ่นหอมของขนมเค้กอบใหม่ เป็นการมาอีกหนึ่งร้า […]…