Browsing Tag:

ย่านนางเลิ้ง

Lifestyle & Cooking Place

Under The Same Roof คาเฟ่รวมงานศิลป์ ย่านนางเลิ้ง

Under The Same Roof คาเฟ่ย่านกรุงเก่าอย่างนางเลิ้ง เป็นคาเฟ่ที่รวมเอาศิลปะมาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันภายใต้หลังคาเดียวตามคอนเซ็ปต์ชื่อร้าน ภายในร้านจะแบ่งเป็น 3 โซน ซึ่งเป็นความชอบและความถนัดของสมาชิกแต่ล […]…