Browsing Tag:

ยูอาร์ซี

Lifestyle & Cooking News & Event

ยูอาร์ซี จัดกิจกรรม CSR มอบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด นำธุรกิจเดินหน้าสู่ความยั่งยืนด้วยเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ URGreen ตั้งเป้าสร้างชุมชนสีเขียวด้วยแผนติดตั้งและส่ […]…