Browsing Tag:

บ้านผู้สูงอายุ

Idea Kitchen & Home

ไอเดียออกแบบบ้านให้ถูกใจใช่เลยผู้สูงวัย ปลอดภัย และใช้งานได้คล่องตัว

การออกแบบบ้านนอกจากเรื่องดีไซน์ สไตล์ การจัดสรรพื้นที่ และฟังก์ชันใช้งานแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญและบางครั้งเราอาจไม่ทันได้นึกถึงคือเรื่องของระยะต่างๆ เช่น ความสูงในการติดตั้งอุปกรณ์ ขนาดของพื้นที่และเ […]…