Browsing Tag:

บ้านปาร์คนายเลิศ

Lifestyle & Cooking Place

พาชม บ้านปาร์คนายเลิศ พิพิธภัณฑ์บ้านไม้โบราณอายุกว่า 100 ปี

สัมผัสวิถีชีวิตแห่งนายเลิศที่มีความร่วมสมัยและวัฒนธรรมไทยในอดีต ผสมผสานกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ ด้วยการย้อนวันวาน บ้านปาร์คนายเลิศ พลางชื่นชมพิพิธภัณฑ์บ้านไม้โบราณอายุกว่า 100 ปี ที่ตกทอดมาสู่ทายาทของนาย […]…