Browsing Tag:

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย

Lifestyle & Cooking News & Event

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจรักษ์น้ำ ผ่านกิจกรรม “คน น้ำ ดี” และโครงการ “พื้นที่ชุมชน คนอยู่กับน้ำ”

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ตระหนักดีว่า “น้ำ” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่า ทุ […]…