Browsing Tag:

จอห์น เกรย์ ซี แคนู

Lifestyle & Cooking News & Event Uncategorized

“จอห์น เกรย์ ซี แคนู”มหัศจรรย์ทริปท่องทะเลสำรวจถ้ำ ด้วยหัวใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จอห์น เกรย์ ซี แคนู ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และเป็นบริษัทแรกที่ริเริ่มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยเรือแคนูพร้อมไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยให้ความรู้และความเพลิดเพลินกับนักท่องเที่ยวเรื่องระบบนิเ […]…