Browsing Tag:

งานดีไซน์

Design Kitchen & Home

UPLÅ : Stouffville สนามผจญภัยที่มีแทรมโพลีนใหญ่สุดในแคนาดา และเป็น Jungle Gym

Stouffville เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่ราวๆ 3 หมื่นคน ในพื้นที่เพียง 5.5 ตารางกิโลเมตร และตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ Lake Ontario แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ทรัพยากรทางน้ำที่สำคัญของรัฐและปร […]…