Browsing Tag:

ขนมไท

Cooking Lifestyle & Cooking

ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมไทยที่ใส่ลูกเล่นลงไปให้ต่างไปจากเดิม

ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมไทยที่ใส่ลูกเล่นลงไปให้ต่างไปจากเดิม ส่วนผสม มะม่วงสุก      1       ผล ข้าวเหนียวเขี้ยวงู     1     กิโลกรัม กะทิ   3     ถ้วยตวง น้ำตาลทราย   3    ถ้วยตวง เกลือ       2       กรัม […]…