Browsing Tag:

กลุ่มบีเจซี

Lifestyle & Cooking News & Event

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดงาน “Sustainability Day 2022” ตอกย้ำทิศทางการมุ่งสู่การเป็นองค์กรไร้คาร์บอน

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดงาน “Sustainability Day 2022” นำทีมคณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทตั้งเป้าเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งมั่นในการลดโลกร้อน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย “การป้องกันและแก้ไขปั […]…