Design Kitchen & Home

พาไปดูครัวย่อส่วน เห็นแล้วอยากได้มาก

Spread the love

ครัวในปัจจุบันคือผลจากการออกแบบเมื่อกลางศตวรรษที่ 20 ทั้งการใช้งานและการจัดวาง ด้วยถูกออกแบบมาอย่างดี สะดวก และง่ายต่อการดูแลรักษา ชุดครัวสำเร็จรูปจึงอยู่ในรูปแบบที่แทบไม่ปรับเปลี่ยนมาตลอดหลายสิบปี แต่ด้วยพฤติกรรมการใช้พื้นที่อยู่อาศัยและขนาดจำกัดของพื้นที่ต่อตารางเมตรต่อคนในหลายเมืองใหญ่ นำไปสู่การปรับให้ชุดครัวมีขนาดเท่าที่พอใช้ เปลี่ยนการใช้งานได้ตามความต้องการ รวมถึงง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเช่นเดียวกับเครื่องเรือนลอยตัว

kitchen 4

kitchen 2

Alejandra Calderon สถาปนิกชาวกัวเตมาลา นำโจทย์นี้ไปพัฒนาเป็นชุดครัวขนาดย่อมที่ย่อส่วนการใช้งานทุกอย่างลง ทั้งขนาดซิงก์ล้างจานที่พอกับการล้างภาชนะที่ใช้แล้วทันทีมากกว่าเพื่อวางพักตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับเก็บอาหารเพื่อการปรุงในหนึ่งวันและเครื่องดื่มจำนวนหนึ่ง ตู้จัดเก็บภาชนะสำหรับประกอบอาหารและขึ้นโต๊ะเพียงพอต่อ 2 คน และเตาไฟฟ้าหนึ่งหัวเหมาะแก่การปรุงอาหารที่ใช้เวลาไม่นาน

kitchen 1

kitchen 4

จุดเด่นของครัวขนาดย่อมชุดนี้คือประกอบด้วยตู้มีล้อจำนวน 3 ชุด ชุดแรกเป็นเคาน์เตอร์ซิงก์ล้างจานพร้อมถังดักไขมันและกรองเศษอาหาร ชุดที่ 2 เป็นตู้เย็นและเตาไฟฟ้า และชุดที่ 3 เป็นตู้จัดเก็บที่สามารถสลับตำแหน่งได้ มีตัวเลือกทั้งแบบฝาเปิดและลิ้นชัก จึงอยู่ได้ทั้งตำแหน่งด้านล่างหรือด้านบน โดยอิงจากความสูงของตู้สองชุดแรก

kitchen 5

kitchen 6

“The Liberation of Kitchen” งานออกแบบเชิงแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อความเป็นไปได้ทางพาณิชย์ในอนาคตนี้ น่าสนใจตรงที่เป็นชุดครัวที่มีความเป็นเครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็กด้วย

ภาพ : Agnes Pellino

บทความจากคอลัมน์ “Around Design” นิตยสาร @Kitchen ฉบับที่ 138 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561


Spread the love

You Might Also Like...