Lifestyle & Cooking News & Event

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม


เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เจ้าของสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565 ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายพระพรชัยมงคล โดยรังสรรค์กิจกรรมต่างๆ ตลอดเดือนสิงหาคม ดังนี้

  • งาน “THAI TEXTILES TREND EXHIBITION” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2565 ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น M (ฝั่งนอร์ธ)

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้น้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทั้งในด้านปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย สวยงาม และยังทรงชี้แนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและร่วมสมัยยิ่งขึ้น แต่คงไว้ซึ่งการสืบทอดวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยให้เป็นอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และยังเป็นการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะประจำท้องถิ่น ให้ได้รับการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กว้างขวาง และคงอยู่สืบไป

สำหรับไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในงาน เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อสินค้าในราคาที่ไม่แพง ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าปักชาวเขา ดอกไม้ประดิษฐ์ เซรามิก จักสาน ลิเภา กระจูด ใบลาน ผ้าปัก เสื้อผ้าชุดสำเร็จรูป เป็นต้น

  • “สานศิลป์ แผ่นดินสยาม” งานศิลป์สร้างสรรค์แผนที่ประเทศไทยจากผ้าไทย นำฝีมือช่างไทยสู่เวทีโลก จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม -31 ตุลาคม 2565 ณ โซนจีเวล ชั้น M

จากเรื่องราวพระราชกรณียกิจนานัปประการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน “สานศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยดีไซเนอร์ชื่อดัง มุก-เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ ซึ่งเคยมีโอกาสทำงานร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในหลายโอกาส ตั้งใจถ่ายทอดให้คนไทยได้เห็นถึงความงดงามของผ้าไทยอันทรงคุณค่าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยนำมารังสรรค์ผ่านเทคนิคการทอผ้าบนตาข่าย ขึ้นโครงร่างสร้างเป็นรูปประเทศไทย ความสูงกว่า 21 เมตร ซึ่งผลงานดังกล่าวประกอบไปด้วยผ้าหลากสีสัน หลากชนิด หลากพื้นถิ่นที่มา ถักทอหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เปรียบได้กับความสามัคคีของคนไทย นอกจากนี้ “สานศิลป์ แผ่นดินสยาม” ยังเปรียบเสมือนประตูด่านแรกที่เปิดต้อนรับผู้สนใจในงานศิลปะผ้าไทย ได้มีโอกาสมาเสพงานศิลป์ขนาดย่อก่อนนำไปสู่ผลงานนิทรรศการผ้าไทยแบบเต็มรูปแบบที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถต่อไป

นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ตกแต่งรอบโซนจีเวล ยังถูกสร้างสรรค์โดยเหล่านักออกแบบชื่อดัง อาทิ  ดร.กรกต อารมย์ดี, ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต, อ.ชัยนรินทร์ ชลธนานารถ, ยุทธนา อโนทัยสินทวี และวลงค์กร เทียนเพิ่มพูล  ที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสังคมเกษตร พร้อมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาต่างๆ ของงานหัตถศิลป์ ภายใต้แนวคิด  “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” โดยใช้สัญลักษณ์ปลาในท้องถิ่นมาผสานกับแรงบันดาลใจของภาพปลาในจิตรกรรมฝาผนังจากวัดต่างๆ ของแต่ละภาค ออกแบบเป็นประติมากรรมจักสานอันวิจิตรงดงาม

สำหรับวัสดุที่ใช้นำมาจากวัสดุธรรมชาติของท้องถิ่นทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน อาทิ ไม้ไผ่ กระจูด ใบตาล ใบลานหวาน เป็นต้น ซึ่งหัตถศิลป์รูปปลาแต่ละชนิดมีขนาดเล็กใหญ่ตั้งแต่ 1-2 เมตร แขวนลอยโดดเด่นเพื่อเสริมให้ประติกรรมรูปแผนที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์โดยศิลปินนักออกแบบชื่อดังชาวไทย มาจัดแสดงในพื้นที่สยามพารากอนซึ่งเป็นโกลบอลเดสติเนชั่น ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสสัมผัสผลงานอันน่าอัศจรรย์นี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลงานนักออกแบบชาวไทยสู่สายตาเวทีโลก

  • งาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5  

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 12 สิงหาคม เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และภาคีเครือข่าย จัดงาน “ภูษาศิลป์…จากท้องถิ่นสู่สากล” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่เกือบจะสูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมจากประชาชนอีกครั้ง และยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมในงานดังกล่าว ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565, นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด, นิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT), นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย, การเสวนาวิชาการ การสาธิต การจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า, การจัดทำหนังสือ “ผ้าไทย…ลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด”, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเล่ต์ และการขับร้องดนตรีวงเฉลิมราชย์, การแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์และการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย, การเจรจาทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  • นิทรรศการ “สืบสาน ไพศิฐศิลป์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1  

นาฏศิลป์ชั้นสูง “โขน” นับเป็นศิลปะการแสดงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม นิทรรศการ “สืบสาน ไพศิฐศิลป์” จึงจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสกับความวิจิตรของศิลปะไทยโดยนำเสนอเนื้อหาจาก “อาคาร เรียน รู้ เรื่องโขน” โดยนิทรรศการครั้งนี้ได้ถ่ายทอดถึงพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, การสืบสานงานช่างแขนงต่าง ๆ, การจัดแสดงถนิมพิมพาภรณ์ หรือเครื่องประดับตกแต่ง, ลายปักพัสตราภรณ์โขน หรือเครื่องแต่งกายโขน อาทิ สไบนาง หุ่นโชว์ พระ นาง ยักษ์ ลิง, ผ้ายกเนินธัมมัง, ศิราภรณ์โขน หัวโขน, ศิลปกรรมฉาก, ราชรถจำลองที่แสดงเห็นถึงวิทยาการแขนงต่างๆ

พร้อมกันนี้ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ยังมีตัวอย่างการแสดงโขนให้ประชาชนได้ชมอย่างใกล้ชิด และกิจกรรมเสวนาเรื่องโขน โดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ดร.อนุชา ทีระคานนท์, ดร.สุรัตน์ จงดา,อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย และวศธัญย์ อัตถิศาภิคุปต์ บาราม ร่วมถ่ายทอดเรื่องน่ารู้ น่าสนใจของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

  • ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ จากวง Ganesh Light Orchestra จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M

เป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ดื่มด่ำกับบทเพลงอันไพเราะจาก Ganesh Light Orchestra วงดนตรีออเคสตร้าชื่อดังใจกลางเมือง ณ พาร์ค พารากอน โดยรวบรวมนักดนตรีระดับแถวหน้าของประเทศ 40 ชีวิต อันประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง ร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ประทับอยู่ในความทรงจำ อาทิ เพลงรัก แผ่นดินของเรา ในดวงใจนิรันดร์ และเพลงไฮไลท์อย่าง Trish Trash Polka, 76 Trombones, To love you more และ ค้างคาวกินกล้วย รวมถึงบทเพลงอันไพเราะเกี่ยวกับความรัก ความผูกพันระหว่างแม่ลูก ที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมวันละ 2 รอบ คือ รอบเวลา 14.00 น. และเวลา 17.00 น.

  • ถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล จัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการแต่งกายด้วยสีฟ้าซึ่งเป็น
สีประจำวันพระราชสมภพ และร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน ในเวลา 10.00 น.      

  • ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ได้จัดแสดง

นิทรรศการเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อพสกนิกรไทยและประเทศไทย สืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยที่ทรงส่งเสริม
ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของผ้าไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมต่างๆ ของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทั้งเดือน อาทิ งานวันสตรีไทย ประจำปี 2565, นิทรรศการผ้าไทย“ICONCRAFT Thai Textile Heroes”,งาน “สืบสานรักษา มรดกภูมิปัญญา ศิลปาชีพ รวมไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”, งาน “ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม” และงาน “เสน่ห์ผ้าทอสืบสานผ้าไทย 4 ภาค”เป็นต้น พร้อมกันนี้ ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม เวลา 19.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม     

ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และพบกับกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดเดือนสิงหาคม ศกนี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และไอคอนสยาม สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2610 8000 หรือติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook : SIAMPARAGON และ ไอคอนสยาม สอบถามเพิ่มเติม โทร.1338 , Facebook : ICONSIAM และ www.iconsiam.com       


You Might Also Like...