Lifestyle & Cooking News & Event

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจีส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัดและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุณห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ร่วมรับมอบจากนายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการออกแบบจาก SCG Experience และก่อสร้างโดย เอสซีจี Cement and Construction Solution โดยการออกแบบครั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานของผู้มารับบริการของสถาบันบำราศนราดูร ที่ต้องการความโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีที่นั่งเพียงพอสำหรับการรอรับบริการ โดยมีพื้นที่ใช้งานรวม 122 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในการก่อสร้างยังได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ช่วยลด Waste อีกด้วย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดยมูลนิธิเอสซีจี สนับสนุน 1,100,000 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสนับสนุน 700,000 บาท

ปัจจุบัน อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน พร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนที่มารอรับบริการภายในสถาบันบำราศนราดูร เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการ นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเอสซีจี ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทย เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน


You Might Also Like...