Lifestyle & Cooking News & Event

แอสเซทไวส์ ชวนคนรุ่นใหม่รักษ์โลกแบบคูล ๆ ในงาน SangSom MOONLAB


บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด GrowGreen พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการทำเรื่องกรีนให้เป็นเรื่องง่ายในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่งาน SangSom MOONLAB งานดนตรีและศิลปะสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่จัดขึ้นรวม 10 วัน ที่ River City Bangkok

โดยแอสเซทไวส์ เปิดโซนพิเศษที่งานเพื่อชวนคนรุ่นใหม่มารับต้นไม้ฟรีตลอดทั้ง 10 วัน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำไปปลูกในBucket เครื่องดื่มเพื่อรณรงค์การใช้ประโยชน์สูงสุดจากบรรจุภัณฑ์ใส่เครื่องดื่มภายในงาน ซี่งจะช่วยลดปริมาณขยะ โดยแอสเซทไวส์มุ่งมั่นสร้างความตระหนักในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรณรงค์การสร้างโลกสีเขียวภายใต้คอนเซ็ปต์ GrowGreen


You Might Also Like...