Lifestyle & Cooking News & Event

เอส แอนด์ พี มอบโรงครัวแก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส 2561


sandp

เกษสุดา ไรวา ประธานกรรมการบริหาร และประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโรงครัวในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 2561 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมมอบโครงการเกษตรยั่งยืน และทุนสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัว รวมทั้งทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ และเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน


You Might Also Like...