Idea Kitchen & Home

แต่งบ้านยังไงให้ดูอบอุ่น สบายๆ สไตล์โคซี่


“ Cozy แปลตามตัวว่า บรรยากาศสบายๆ สำหรับในการออกแบบเรามักเลือกใช้คำว่า Cozy มาสร้างความรู้สึกในพื้นที่พักผ่อนสำคัญในบ้าน แล้วอะไรที่สามารถสร้างบรรยากาศสบายๆให้เกิดขึ้นในครัวและมุมรับประทานอาหารได้บ้าง”

_NIK1352

การเริ่มต้นคิดและสร้างแนวทางในการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการวาง Planing การสร้างความเชื่อมต่อของ Zoning ภายในบ้าน รวมไปถึงการเลือกใช้ Material โดยการเลือกใช้ Material ที่มีสีเรียบง่ายอบอุ่น ไม่ฉูดฉาดจะถูกนามาใช้ในพื้นที่ Material ประเภทไม้ก็จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกได้ไม่น้อย

_NIK1464

แต่ก็มีข้อควรคำนึงถึงในการเลือกใช้ Material บางชนิดเช่น ผ้าบุต่างๆ แม้ผ้าจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นสบาย แต่การเลือกใช้ผ้าในบริเวณที่สัมผัสกลิ่น หรือเสี่ยงต่อการเลอะ คราบต่างๆก็มีผลเช่นกัน เพราะผ้าจะดูซับกลิ่นไม่พึงประสงค์มาเก็บไว้ ทางที่ดีควรเลือกใช้วัสดุทดแทน หรือชนิดอื่นในพื้นที่ๆอาจเกิดปัญหาในการใช้งานดังกล่าว เช่น หนังเทียม เป็นต้น

_TON5868

และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากสาหรับการสร้างการรับรู้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ “แสง” ทั้งการวางตำแหน่งเพื่อรับแสงจากธรรมชาติที่เหมาะสม และการสร้างแสงประดิษฐ์ ซึ่งนอกจากแสงที่ให้ความสว่างเพื่อตอบสนอง Function การใช้งานแล้ว แสงที่สร้าง Mood ตามฝ้าเพดาน แสงที่สะท้องผนัง หรือใต้ขอบโต๊ะตู้ต่างๆ จะช่วยทำให้บรรยากาศความอบอุ่นสบายชัดเจนมากยิ่งขึ้น

_TON5871

หากเราวางแนวทางในการสร้างความรู้สึกสบายให้เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นแล้ว พื้นที่นี้จะส่งผลให้กิจกรรมที่ทุกคนทำร่วมกันสร้างความรู้สึกสบายและผ่อนคลายได้มีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึง ความสุขภายในบ้านที่เกิดขึ้นนั่นเอง


You Might Also Like...