Lifestyle & Cooking Place

ร้านมูลนิธิโครงการหลวง อตก. โฉมใหม่! รวมของดีไว้เพียบ


ร้านมูลนิธิโครงการหลวง อตก. โฉมใหม่! รวมของดีไว้เพียบ

ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อตก. เป็นสาขาที่มียอดจำหน่ายสูงสุด หากจะนับช่วงเวลาจนถึงตอนนี้ เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งบรรยากาศรวมถึงภาพรวมภายในร้านก็ดูเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา โครงการหลวงได้ปิดปรับปรุงพื้นที่และออกแบบตกแต่งภายในร้านมูลนิธิโครงการหลวงแห่งนี้ใหม่

โดยการรีโนเวทครั้งนี้ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างโดยกองพลพัฒนาที่ 1 นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรวดเร็ว และความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการสนับสนุนของ สำนักงาน กสทช.

นอกจากภายในร้านจะมีผลิตผลหลากหลายชนิดของโครงการหลวง ได้แก่ ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ต่าง ๆ จำหน่ายแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ดอยคำ ดอยตุง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการอื่น ๆ รวมมากกว่า 2,000 รายการ

ร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขานี้ยังเพิ่มพื้นที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารว่าง ชา กาแฟ รวมถึงเครื่องดื่มต่าง ๆ จากวัตถุดิบโครงการหลวง ในบรรยากาศ Glass house

ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อตก.
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์  เปิด 08.00-18.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ รวมทั้งวันนักขัตฤกษ์ เปิด 07.00-18.00 น.


You Might Also Like...