Design Kitchen & Home

Patapian แรงบันดาลใจจากงานจักสาน สู่ของแต่งบ้านร่วมสมัย


จากความหลงใหลในการทำเครื่องจักสานซึ่งเป็นงานหัตถกรรมอันประณีตของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน กลายเป็นแนวคิดให้สองดีไซเนอร์คุณก้อย-สุพัตรา เกริกสกุล และคุณจั้ม-วลงค์กร เทียนเพิ่มพูล สร้างชิ้นงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้แบรนด์ Patapian (ปาตาเพียร) ด้วยความงดงามที่แสนจะมีเสน่ห์ของงานจักสานปรากฏเป็นภาพให้ผู้พบเห็นรู้สึกประทับใจในฝีมือที่มีความละเอียดอ่อน นำเทคนิคการสานเข้ามาผสมผสานจนเป็นลวดลายใหม่ที่แปลกตาและดูร่วมสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน

DSCF0645

Patapian คือของตกแต่งจากงานสานซึ่งเกิดจากการนำงานฝีมือเชิงช่างกับความงดงามร่วมสมัยมาพัฒนาให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ โดยนำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เรื่องเล่าต่างๆ รวมถึงวิถีชีวิตมาทำให้เกิดเป็นงานในรูปแบบใหม่ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกดีไซเนอร์จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่กลายเป็นว่าสร้างกรอบของผลิตภัณฑ์กว้างเกินไป จนกระทั่งพวกเขาได้ทดลอง เรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์ที่คลุกคลีกับงานมาโดยตลอด ทำให้สามารถกำหนดกรอบของผลิตภัณฑ์เป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงาม โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า

PATAPiAN 1

ผลงานช่วงแรกเริ่มต้นจากการออกแบบเป็นชุดเครื่องเขียน ชุดของฝากช้อนส้อม หลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนาเป็นของตกแต่งบ้าน เช่น Rain hanging lamp ได้ไอเดียจากการนำความงดงามของปรากฎการณ์ฝนตกมาเป็นลวดลาย เพราะเมื่อละอองน้ำรวมตัวกันจะเกิดกลุ่มเมฆรูปร่างต่างๆ เมื่อถึงเวลาก้อนเมฆก็กลั่นตัวเป็นฝนร่วงหล่นลงจากท้องฟ้า Laboratory wooden vase นำรูปทรงของเครื่องแก้วในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนของความเจริญก้าวหน้าผสานกับงานจักสานตัวแทนของภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่ารวมเข้าด้วยกัน

Simply container ใช้ความประณีตงดงามของวิธีการจักสานก่อของคนไทยซึ่งนิยมใช้ในการก่อเพื่อเป็นฐานของภาชนะต่างๆ เช่น ตะกร้าจึงได้นำลักษณะการสานก่อหรือการสานวนซึ่งมีความเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความละเอียดมาผสมผสานกับการออกแบบในลักษณะตัดทอนตามแนวความคิด “น้อยคือมาก” เพื่อให้ได้ภาชนะใส่ของที่มีความเรียบง่าย Karen long neck candlestick แรงบันดาลใจในการออกแบบงานชิ้นนี้ได้มาจากสตรีชาวกะเหรี่ยงคอยาว ซึ่งสตรีทุกคนในเผ่านี้จะต้องใส่ห่วงทองเหลืองที่คอเพื่อความสวยงามและแสดงฐานะ ทำให้คอของสตรีเหล่านี้มองดูยาวกว่าคอของคนปกติ มีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากชนเผ่าอื่นเป็นอย่างมากจึงได้นำลักษณะที่โดดเด่นนี้มาลดทอนและออกแบบ

PATAPiAN Lab vase

ส่วนคอลเลคชันในปี 2017 ประกอบด้วย Snail mirror กระจกหอยทาก เกิดจากไอเดียของดีไซเนอร์รู้สึกประทับใจรูปทรงของหอยทาก เพราะหากมองจากสิ่งมีชีวิตรอบๆ ตัว จะพบรูปทรงเรขาคณิตทับซ้อนกันอยู่ภายใต้ฟอร์มตามธรรมชาติ Landscape tray เกิดมาจากการล้อเลียนภาพทิวทัศน์ในฝันของใครหลายๆ คน ซึ่งในภาพประกอบด้วยพื้นที่โล่งสุดลูกหูลูกตา มีภูเขาตั้งตระหง่านอยู่ที่มุมๆ หนึ่ง และในบาง ครั้งพื้นที่โล่งนั้นก็ถูกแบ่งกั้นออกเป็นช่องๆ ตามที่ผู้คนปรารถนาจับจองเป็นเจ้าของ

Around collection (คอลเลคชั่นวน) เป็นชิ้นงานล่าสุดที่นำรูปทรงของสถาปัตยกรรมเจดีย์ไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นหลายชั้นซ้อนกันและวนเป็นวงกลมจากชั้นล่างขึ้นสู่ยอดด้านบนสร้างสรรค์ให้กลายเป็นโคมไฟ

DSCF0386

คุณก้อยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุในระยะแรกที่นำมาใช้ด้วยว่า “เราไม่ได้กำหนดวัสดุที่จะใช้ไว้ตายตัว เพราะหัวใจของแบรนด์คือการสาน ดังนั้นช่วงแรกเราเลือกใช้ไม้ไผ่ในส่วนของงานสานก็จริงแต่ไม่ได้จำกัดตัวเองไว้ในกรอบก็เลยทดลองเลือกใช้วัสดุใหม่ๆ ตลอด นอกจากไม้ไผ่แล้วก็ยังมีเส้นจากขวดพลาสติก เส้นโลหะต่างๆ กระดาษ และเส้นหวายเทียม”

PATAPiAN 3

DSCF0390

ความท้าทายในการออกแบบนอกจากจะทดลองวัสดุแปลกใหม่ไปเรื่อยๆ แล้ว ยังให้ความสำคัญกับดีไซน์และฟังก์ชันควบคู่ไปพร้อมกันด้วย เพราะหากเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งชิ้นงานก็คงไม่สมบูรณ์และไม่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง นับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยที่สามารถนำเอาหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ามาพลิกฟื้นจนเกิดเป็นงานดีไซน์ที่ถูกนำมาถ่ายทอดใหม่ผ่านมุมมองในแบบ Patapian เรียกได้ว่าผลงานทุกชิ้นที่เราเห็นอยู่นี้ทัดเทียมงานระดับสากลได้สบายมาก
https://www.facebook.com/patapian/
โทร. 08 6898 8336

เรื่อง วาสสุคนธ์ เอกประดิษฐ์
ภาพ Patapian/Pinkprao


You Might Also Like...