Lifestyle & Cooking News & Event

พาเนล พลัส ผนึกกำลัง เอ็กเกอร์ มุ่งสร้างคุณค่าวัสดุทดแทนไม้ สู่สังคมที่ยั่งยืน


บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ผู้นำด้านการผลิตวัสดุทดแทนไม้แห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานในกลุ่มมิตรผล ร่วมกับ บริษัท เอ็กเกอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการผลิตวัสดุทดแทนไม้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหภาพยุโรปและอเมริกา ลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างองค์กรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และ คุณอัมพร กาญจนกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ กลุ่มมิตรผล เป็นตัวแทนบริษัท พาเนล พลัส จำกัด ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัทเอ็กเกอร์ จำกัด ซึ่งนำโดย Mr. Fritz Egger, Chairman of the Supervisory Board และ Mr. Michael Egger Junior, Chief Sales Officer, Egger Group

คุณอัมพร กาญจนกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “พาเนล พลัส มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ของเรา ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทุกๆ ด้าน เรามั่นใจว่าการจับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัทเอ็กเกอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการผลิต คุณภาพ และความหลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกภาคส่วนในเอเชีย”

Mr. Fritz Egger, Chairman of the Supervisory Board, Egger Group กล่าวว่า “บริษัทเอ็กเกอร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับบริษัทพาเนล พลัสในครั้งนี้ เราหวังว่าการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทั้งสององค์กรจะเป็นประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ทั้งในด้านการผลิต การบริการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยทั้งในการตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน”

การลงนามสัญญาร่วมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพันธมิตรในการยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการของพาเนล พลัส ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านทรัพยากร และการใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากยุโรปมาเสริมศักยภาพการผลิต คุณภาพสินค้า และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์และดีไซน์ของพาเนล พลัสให้มีความโดดเด่น เพิ่มความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานจริง นำไปสู่การต่อยอดและขยายธุรกิจของ พาเนล พลัส ให้เติบโตในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งช่วยรองรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นอกจากนี้ การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างพาเนล พลัส และเอ็กเกอร์ ยังมุ่งเน้นการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเปิดกว้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้กรอบความคิดการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีของเหลือทิ้ง โดยต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ของพาเนล พลัส มาจากต้นยางพาราที่ปลูกในป่าเชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าตามธรรมชาติ โดยต้นยางเหล่านี้หมดอายุการให้น้ำยางแล้ว จึงนำส่วนลำต้นและกิ่งก้านมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้บอร์ด ส่วนรากไม้นำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

บริษัท พาเนล พลัส จำกัด พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ต่อไป


You Might Also Like...