Lifestyle & Cooking News & Event

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ มอบรางวัลการแข่งขันทำอาหารครั้งที่ 3

Spread the love

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ได้เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทำอาหาร ซึ่งได้คัดผู้สมัครเพียง 5 ท่าน ให้ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและมีโอกาสฝึกอบรมในครัวของห้องอาหารญี่ปุ่น ยามาซาโตะ กับ เชฟ ฮางิวาระ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ก่อนทำการแข่งขัน

Cooking-Competition-2019_5

Cooking-Competition-2019_6

ในวันตัดสินได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ท่าน มาร่วมเป็นคณะกรรมการชิมอาหารที่ผู้แข่งขันทำโดยใช้ปลากระพงแดงญี่ปุ่นมาปรุงเป็นอาหารตามโจทย์ 4 ชนิด ได้แก่ ซูชิ ซาชิมิ แคลิฟอเนีย มากิ และ อาหารจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองโดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากรูปลักษณ์ (หน้าตา) และรสชาติของอาหาร

Cooking-Competition-2019_3

Cooking-Competition-2019_11

ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว ขนิษฐา พงษ์เอกวัฒน์ จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวั ฒน์ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศทำมาจากถ้วยสาเกไม้ ตั้งอยู่บนฐานที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมักจะใช้อ้างอิงถึงความเป็นที่หนึ่ง หรือ ‘Ichi Ban’ (อิจิบัง) จากเชฟ ชิเงรุ ฮางิวาระ หัวหน้าพ่อครัว ประจำห้องอาหารยามาซาโตะ พร้อมทุนไปศึกษาดูงาน 9 วันที่โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดัม (Hotel Okura Amsterdam) รางวัลรวมตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม พร้อมที่พักที่ โรงแรม โฮเทล โอกุระ อัมสเตอร์ดัม และผู้เข้าแข่งขันทุกคนยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกฝนการทำอาหารญี่ปุ่นจากเชฟ ฮางิวาระไปด้วย


Spread the love

You Might Also Like...