News & Event

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ ‘บ.ข้าวแม่’ ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ส่งมอบอาหารกล่องพร้อมทาน


เอส แอนด์ พี ร่วมกับ ‘บ.ข้าวแม่’ ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ส่งมอบอาหารกล่องพร้อมทาน ส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่สนับสนุนงานด้านโควิด-19 และประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

โดยส่งมอบอาหารกล่องพร้อมทานเอส แอนด์ พี จำนวน 3,300 กล่อง และน้ำดื่ม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 383,355 บาท ระหว่างวันที่ 8-24 พฤษภาคม 2564 ภายใต้โครงการ “S&P ร่วมใจสู้ภัย โควิด-19 ปี 2564”

โดยเอส แอนด์ พีได้รับการสนับสนุนข้าวกล้องงอก จากคุณหญิงพรรณทอง มณีศิลป์ บริษัท ข้าวแม่ จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรของเอส แอนด์ พี เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารกล่องพร้อมทาน คุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ

เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่สนับสนุนงานด้านโควิด-19 รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อให้อิ่มท้อง และช่วยเติมพลังให้แก่กันท่ามกลางสถานการณ์โควิดระลอกใหม่นี้ ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อกระจายความช่วยเหลือรวม 22 แห่ง


You Might Also Like...