Lifestyle & Cooking News & Event

สหฟาร์ม จัดบวงสรวงอนุสาวรีย์ไก่ โรงงานเพชรบูรณ์ และลพบุรี ประจำปี 2566


ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ พร้อมครอบครัว ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรพนักงาน จัดพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงอนุสาวรีย์ไก่ โรงงานเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 20 และโรงงานลพบุรี ครั้งที่ 31 ประเพณีอันเก่าแก่ วัฒนธรรมองค์กรอันทรงคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่งของสหฟาร์ม ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อระลึก ทดแทนคุณ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณ(ไก่) และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง

โดยนางสาวจารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายบัญชี การเงิน การตลาดต่างประเทศ และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ตัวแทนประธานในพิธี เปิดเผยว่า ในปี 2566 นี้ บริษัท สหฟาร์ม ได้ดำเนินธุรกิจย่างเข้าปีที่ 54 บนปณิธานอันแน่วแน่ของ ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ในการผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเพื่อมวลมนุษยชาติ จนทำให้ สหฟาร์ม มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้านานานับประเทศ อีกทั้งสหฟาร์มยังเป็นผู้ส่งออกรายแรกของประเทศไทยไปยัง ญี่ปุ่น อังกฤษ และเกาหลี ซึ่งยังคงยืน 1 ในฐานะผู้ส่งออกไก่สดแช่แข็งของประเทศ มาหลายทศวรรษ ซึ่งนอกเหนือจากที่สหฟาร์มมีฟาร์มที่ได้มาตรฐานดีระดับโลกแล้ว ทั้งโรงงานแปรรูป โรงงานอาหารสำเร็จรูป บนพื้นที่ 5,000 ไร่ ของสหฟาร์ม ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และบนพื้นที่ 3,000 ไร่ ในจังหวัดลพบุรี ก็ยังถือเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดระดับโลกเช่นกัน นอกจากนี้สหฟาร์มยังมีความแตกต่างจากโรงงานในหลายๆ ประเทศที่ไม่เพียงเน้นใช้เครื่องจักรเพื่อควบคุมมาตรฐานสินค้า แต่สหฟาร์มใช้ความเชี่ยวชาญในฝีมือของคนงาน เนื่องจากเป็นหนึ่งในนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งทำให้สินค้าของสหฟาร์มถือเป็น Handcrafted มีความประณีตมากและเป็นที่นิยมในลูกค้าต่างชาติ ซึ่งจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำองค์กรเหล่านี้ ทำให้ลูกค้าจากนานาประเทศหลั่งไหลมาซื้อสินค้า และนำเงินตราเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ตลอดจนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้บริษัท สหฟาร์ม เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในโลกที่จัดตั้งอนุสาวรีย์ไก่ และทำพิธีทำบุญ บวงสรวงอนุสาวรีย์ไก่ เพื่อระลึกความกตัญญูและรู้คุณค่าของชีวิตไก่ที่เสียสละชีวิตให้ทุกคนมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ โรงงานแปรรูปการณ์ผลิต จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงงานแปรรูปการณ์ผลิต จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคมที่ผ่านมา


You Might Also Like...