Lifestyle & Cooking News & Event

สหฟาร์ม ร่วมสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย


คุณน้ำผึ้ง-จารุวรรณ โชติเทวัญ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสายบัญชี การเงิน และเลขานุการประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ในฐานะตัวแทน ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ ส่งกำลังใจทหารไทยช่วยภัยน้ำท่วมให้อิ่มท้อง โดยมอบไก่จาก สหฟาร์มให้แก่สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นางบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อเร็วๆ นี้


You Might Also Like...