Lifestyle & Cooking News & Event

น้ำตาลมิตรผล จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศความร่วมมือทางวิชาการมุ่งดึงศักยภาพบุคลากร พร้อมต่อยอดนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ นำโดย คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงานและธุรกิจใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผสานความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ พลังงาน และดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก

โดยในการลงนามครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในการลงนามพร้อมด้วย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการบริษัท คณะผู้บริหารกลุ่มมิตรผล ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ อาคารขอนแก่นอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้


You Might Also Like...