Lifestyle & Cooking News & Event

วิทยาลัยดุสิตธานีจัดงาน “DTC Growing to the Next Level” ย้ำชัดธุรกิจบริการกลับมาเฟื่องฟู


วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาในเครือโรงแรมดุสิตธานีที่สอนด้านธุรกิจบริการโดยตรง จึงจัดงาน “DTC Growing to the Next Level” ขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจบริการทั้งไทยและทั่วโลกกำลังกลับมาฟื้นตัวจนแทบจะเท่าเทียมสถานการณ์ปกติก่อนโควิดระบาด โดยเชิญครูแนะแนวจากโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 100 คน มาเยี่ยมชมวิทยาลัยและทำเวิร์กช็อปศิลปะการประกอบอาหารกับคณาจารย์ของสถาบัน เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการผลิตบุคลากรคุณภาพป้อนอุตสาหกรรมบริการ พร้อมทั้งเชิญ คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตธานี เครือโรงแรมชั้นนำของไทยที่เปิดให้บริการอยู่ในทุกทวีปทั่วโลก มาบรรยายช่วง CEO Talk ในหัวข้อ “Winning the Future of Thai Hospitality with Soft Power” ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ

คุณศุภจีกล่าวว่า ปัจจุบันแทบจะทุกทวีปทั่วโลกกำลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนโควิด-19 ระบาด โดยทวีปตะวันออกกลางเป็นภูมิภาคแรกของโลกที่ฟื้นตัว 100% ในขณะที่เอเชียแปซิฟิกฟื้นตัวค่อนข้างช้ากว่าทวีปอื่น เนื่องจากการปิดประเทศของยักษ์ใหญ่โลกอย่างจีนมีนัยยะสำคัญมาก แต่หลังจากที่จีนเริ่มเปิดประเทศ ทิศทางของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็ส่อเค้าดีขึ้นโดยทันที ปัจจุบันความท้าทายของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มซึ่งมีความต้องการเฉพาะทางแตกต่างกันไป เช่น นักท่องเที่ยวที่สนใจด้านสุขภาพ นักท่องเที่ยวที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืน นักท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น ความท้าทายอีกประการคือการขาดแคลนแรงงานที่พร่องไปในช่วงโควิด-19 ระบาด จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้เครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยวก็คือ Soft Power อย่างเช่นอาหารและการบริการแบบไทยอันมีเอกลักษณ์นั่นเอง

ในขณะที่ คุณฟราวเกอะ เกอร์เบนส์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวต้อนรับครูแนะแนวจากทั่วประเทศ มีใจความว่า ครูแนะแนวมีบทบาทสำคัญยิ่งในการชี้แนะแนวทางอนาคตให้ลูกศิษย์ จึงอยากให้สาขาการโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหารเป็นอีกตัวเลือกสำคัญสำหรับนักเรียนในการศึกษาต่อ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ โอกาสทำงานที่หลากหลาย โอกาสทำงานระหว่างประเทศ และเป็นทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในช่วงก่อนโควิด การเรียนด้านการบริการจึงนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะอาชีพทางด้านนี้มีความท้าทาย หลากหลาย และไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งมีโอกาสเติบโตมากมาย

วิทยาลัยดุสิตธานีจึงมุ่งหวังว่า การจัดงาน “DTC Growing to the Next Level” ครั้งนี้ ไม่เพียงจะทำให้เห็นถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของอุตสาหกรรมบริการซึ่งมีทิศทางในเชิงบวก แต่ยังจะกระตุ้นให้ครูแนะแนวผู้เสมือนเป็นต้นทางการชี้แนะนักเรียนให้เลือกอนาคตที่เหมาะสมกับตัวเอง ได้หันกลับมามองว่า การเรียนด้านการโรงแรมและศิลปะการประกอบอาหารมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมากเพียงใด


You Might Also Like...