Lifestyle & Cooking News & Event

พาณิชย์จับมือสยามพิวรรธน์ จัด DEmark Show 2022


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ “DEmark Show  2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2565 แสดงผลงานการออกแบบจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 405 ผลงาน ภายใต้โครงการรางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Step forward to the Future of Impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่”ล่าสุดผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดพิธีลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือขยายผลสร้างการยอมรับสินค้ามีดีไซน์ไทยในตลาดโลก ชูจุดเด่นสินค้ากลุ่มหัตถอุตสาหกรรมและBCG เร่งสร้างโอกาสทางการค้าผ่านทุกช่องทาง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  “ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้นโยบายด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและได้รับการยอมรับระดับสากล สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นวิกฤติสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจ

ส่งผลให้ความต้องการของตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการไทยต้องพบกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME และรายย่อย จะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพิ่มมูลค่า และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการให้สอดรับกับกระแสความต้องการวิถีใหม่ ซึ่งการออกแบบนับเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่ช่วยให้ SMEs สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รางวัล DEmark จึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทย ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรม ที่ได้ให้การสนับสนุนนักออกแบบไทย ตลอดจนผู้ประกอบการ SME ที่ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15”

รางวัล Design Excellence Award หรือ DEmark เป็นเวทีประกวดรางวัลด้านการออกแบบระดับประเทศ มุ่งหวังให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการออกแบบจากประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทุกปีจะมีการเฟ้นหาสินค้าที่มีการออกแบบดีที่โดดเด่น ส่งต่อไปสู่รางวัล Good Design Award หรือ G-mark รางวัลการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล จัดโดย Japan Institute of Design Promotion (JDP) พันธมิตรที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้กรมยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้จัดประกวดรางวัลการออกแบบอื่น เช่น รางวัล Golden Pin Design Award ไต้หวัน จัดโดย Taiwan Design Research Institute (TDRI) และรางวัล Hongkong Smart Design Awards ฮ่องกง จัดโดย The Hong Kong Exporters’Association อีกด้วยโดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้  ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU   ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และบริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด  ภายในงาน “DEmark Show 2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Retail Concept Shop บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้ยกระดับขีดความสามารถและเผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยและประเทศชาติ การส่งเสริมบุคคลากรในอุตสาหกรรมการอออกแบบจึงเป็นกิจกรรมที่เราให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน และเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10  ปี โดยพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้อีกทั้งความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

รวมถึงให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่ การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผลงานของนักออกแบบมีช่องทางจำหน่ายในตลาดอีกด้วย  โดยสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่จะนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่เวทีโลก ร่วมเสนอผลงานสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีและมีความคิดสร้างสรรค์ รุกตลาดขยายแพลตฟอร์มสู่นานาประเทศ  ผ่านร้าน ICONCRAFT, ABSOLUTE SIAM และ ECOTOPIA และล่าสุดนำผู้ประกอบการไทย รุกตลาดประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในงาน Meetz STORE ที่ห้างทาคาชิมายะ ไทม์สแควร์ ย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว และขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย ในห้าง Pavilion อีกด้วย”

รางวัล Demark 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “Step forward to the future of impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่” ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 500 ผลงานทั่วประเทศครอบคลุม 7 ประเภทอุตสาหกรรมการออกแบบที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน มีผลงานที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 405 ผลงาน และร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “DEmark Show 2022 ”ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2565 โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายในงาน  ได้มีการจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “15 ปี DEmark เส้นทางสู่ความสำเร็จของการออกแบบไทยในเวทีระดับโลก : 15 Years of DEmark, pathway of Thai design to global success” โดย ผศ. เอกรัตน์ วงศ์จริต ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัท คราฟแฟคเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Founder / design director แบรนด์ QUALY, คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ Director, Creative crews และ คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร Designer ร่วมเสวนา

โดยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี DEmark  กรมได้มีการเพิ่มรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของผลงานที่เคยได้รับรางวัล DEmark ในอดีตตั้งแต่ปี 2008 – 2021 ค้นหาผลงาน DEmark ต้นแบบแห่งความสำเร็จในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างของการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบไทยสู่สากล โดยกำหนดตัดสินช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ใช้โลโก้ DEmark เครื่องหมายรับรองจากภาครัฐที่ช่วยในการส่งเสริมการขาย สร้างการยอมรับแก่ผู้บริโภคในด้านคุณภาพและมาตรฐานการออกแบบสินค้าในระดับสากล ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อชั้นนำระดับโลกต่าง ๆ

รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ เช่นGood Design Show, Milan Design Week, Maison & Objet Paris และ Creative Expo Taiwan เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นทันทีและในปีนี้กรมยังได้รับ ความร่วมมือกับรางวัล Golden Pin Design Award ของไต้หวันให้สิทธิ์ผลงานไทย สมัครประกวดรางวัล Golden Pin Design Award โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม นิทรรศการ “DEmark Show 2022” ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร  ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 -10 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีการแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 โซน ดังนี้

ชั้น M โซน Charoennakorn Hall จัดแสดงผลงาน Furniture, Lifestyle & Interior Design

ชั้น 1 โซน Rassada Hall จัดแสดงผลงาน Lifestyle& Industrial and Digital Appliance

ชั้น 3 โซน Wattana Hall จัดแสดงผลงาน Graphic Design & Packaging Design

ชั้น 4 โซน ICONCRAFT จัดแสดงผลงาน Creative & Innovative Fashion

โดยทุกท่านสามารถร่วมโหวตให้กับผลงานที่ชื่นชอบผ่านกิจกรรม Touch DEmark 2022 ได้ทางลิงค์ http://touch.demarkaward.net/  ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานของผู้สมัครในรูปแบบ Online Exhibition และยังสามารถเลือกซื้อสินค้า สนับสนุนผลงานและบริการของนักออกแบบ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่ DITP ได้ดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและปรับให้สอดรับกับวิถี New Normal ในปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169 หรือ ผ่านทาง Facebook page: DEmark Thailand เว็บไซต์ www.demarkaward.net หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 061- 032 6594, 082-954 5965 หรือ 02-507 8278  Email: demark@demarkaward.net.


You Might Also Like...