Lifestyle & Cooking News & Event

เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน จับมือสำนักงานเขตพระโขนง มอบอาหารกล่องเสริมกำลัง ให้ศูนย์พักคอย วัดบุญรอดธรรมาราม


เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงกลุ่มชุมชนที่เดือดร้อน บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย สานต่อโครงการเจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน โดยผนึกกำลังกับเครือเจริญโภคภัณฑ์และพันธมิตรสนับสนุนโครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” 

ร่วมแจกอาหาร 2 ล้านกล่อง ในจุดกระจายอาหาร 40 จุดทั่วกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เพื่อกระจายความช่วยเหลือได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น เจียไต๋ได้มอบอาหารกล่องเจียไต๋ฟาร์มให้กับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพระโขนง ณ วัดบุญรอดธรรมาราม ตั้งแต่วันที่ 16-21 สิงหาคม 2564 เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่เจียไต๋  และส่งเสริมการปฏิบัติงานของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพระโขนง ซึ่งเป็นจุดพักรอและรักษาอาการเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มอาการสีเขียวที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้ ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป

นอกจากนี้ ในโครงการ “ครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” เจียไต๋ยังได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพกว่า 12,000 ซอง แจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปเพาะปลูกเพื่อรับประทานเอง ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต อีกทั้ง ช่วยเหลือสังคมและชุมชนภายใต้แนวคิดซีพีร้อยเรียงความดี ตลอดจนตอกย้ำเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


You Might Also Like...