Design Kitchen & Home

ชวนดูไอเดียแปลกผสมเชื้อเห็ดในงานเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน


การคิดค้นส่วนผสมใหม่เพื่อสร้างทางเลือกในการใช้เศษวัสดุจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ในอุตสาหกรรมเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Sebastian Cox นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวอังกฤษและ Ninela Ivanova นักพัฒนานวัตกรรมในการออกแบบอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันพัฒนาวัสดุทางเลือกเพื่อการออกแบบอุตสาหกรรม โดยให้ชื่อโครงการนี้ว่า Mycelium+Timber

[2]-cox+inanova-(14)

[2]-cox+inanova

Ivanova ให้สัมภาษณ์ว่า ความท้าทายของโครงการนี้คือการแปรรูปแนวคิดในการออกแบบสู่กระบวนการที่สามารถผลิตได้จริง เธอขยายความถึงความงามในผลงานออกแบบที่ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์ต่อได้ด้วยตัวเอง ให้มีความเฉพาะตัวและใช้งานได้ดี

ส่วน Cox เริ่มงานออกแบบชิ้นนี้ด้วยคำถามว่าจะหาทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุอื่นที่ไม่ใช่แค่ไบโอพลาสติกได้หรือไม่ จนได้พบความท้าทายในการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับเทคนิคและกระบวนการผลิต

[2]-cox+inanova-(2)

[2]-cox+inanova-(3)

หลักการผลิตวัสดุในโครงการนี้คือ การผสมเชื้อเห็ดลงในส่วนผสมของเศษไม้วอลนัตแล้วผสานด้วยกาวชนิดพิเศษก่อนเทใส่พิมพ์ Sebastian Cox Workshop and Studio ตั้งสมมุติฐานถึงการใช้งานวัสดุนี้ทั้งแบบขึ้นรูปทั้งชิ้น และแบบผสานบนพื้นผิวของชิ้นงาน

[2]-cox+inanova-(8)

[2]-cox+inanova-(6)

ในการทดลองพัฒนาแบบ พวกเขาเลือกใช้วิธีแบบขึ้นรูปทั้งชิ้นกับโคมไฟแขวน ด้วยอุณหภูมิจากแหล่งกำเนิดแสงจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเติบโตของเชื้อราในเส้นใย ซึ่งแสดงผลเป็นการเปลี่ยนสีของสันและขอบโคมไฟ ส่วนวิธีแบบนำวัสดุผสานลงบนพื้นผิวนั้นพวกเขาเลือกทำกับสตูล โดยฉาบวัสดุที่หมักเชื้อไว้ก่อนหน้า แล้วเข้าชิ้นด้วยกาวรอบโครงไม้ ผลที่ได้คือความนุ่มที่เปลี่ยนไป พร้อมสีและผิวหน้าเมื่อเชื้อราในเส้นใยเติบโต

[2]-cox+inanova-(13)

[2]-cox+inanova-(1)

[2]-cox+inanova-(12)

ชิ้นงานตัวอย่างจัดแสดงใน London Design Festival เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว และอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อเข้าสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

ภาพ : Petr Krejci


You Might Also Like...