News & Event

กรุงศรี ฟินโนเวต ผนึก MUFG จับมือ แฟลช เอ็กซ์เพรส เดินหน้าขับเคลื่อน E-commerce ecosystem


กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุน (CVC) ในเครือกรุงศรี กรุ๊ป ผู้ร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจแฟลช (Flash Group) บริษัทแม่ของ แฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทย และ E-commerce แบบครบวงจร ทั้งยังเป็นยูนิคอร์นไทยรายแรก ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน E-commerce ecosystem ไทยให้แข็งแกร่ง สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะกลาง (Medium-term Business Plan) ในปี 2564-2566 ของกรุงศรี โดยหลังจากนี้เตรียมพัฒนานวัตกรรมและโซลูชั่นทางการเงินที่ส่งเสริม Ecosystem ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ให้บริการในธุรกิจ E-commerce แพลตฟอร์มให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมเตรียมสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียนสนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

กรุงศรี ฟินโนเวต นับเป็นผู้ลงทุนไทยกลุ่มแรกๆ ที่เข้าลงทุนในแฟลช กรุ๊ป โดยลงทุนครั้งแรกในการระดมทุนรอบ series D เมื่อปี 2563 และล่าสุดครั้งที่สองในรอบ series E โดยจากการร่วมลงทุน กรุงศรีและแฟลชได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการให้กรุงศรีเป็นสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรอันดับหนึ่ง (Preferred Bank) เพื่อให้บริการทางเงินต่างๆ ของแฟลช และมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในสตาร์ทอัพรายอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 2 ปี (2564-2565) รวมทั้งหาโอกาสในการร่วมงานกับสตาร์ทอัพรายใหม่ๆ โดยใช้จุดแข็งที่มีในการเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือระหว่างกัน


You Might Also Like...