Lifestyle & Cooking News & Event

“สาระ ล่ำซำ” คว้ารางวัลสุดยอดซีอีโอด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กร  “Best CEO in Innovation and Management Excellence 2023”


นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติยศ “Best CEO in Innovation and Management Excellence 2023”  สุดยอดซีอีโอด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการบริหารการจัดการองค์กร ในงาน Bangkok Post CEO of the Year 2023  โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบรางวัล

ซึ่งรางวัลสะท้อนถึงความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ในตำแหน่งซีอีโอขององค์กร รวมถึงความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความชำนาญในด้านนวัตกรรมและการบริหารจัดการองค์กร โดยงานจัดขึ้น  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้  แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ มีประสิทธิภาพในการนำองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการแก่ลูกค้า

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศและมีคุณภาพ โดยส่งผลที่มีประสิทธิภาพขององค์กรไปยังลูกค้าทุกคน  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรขณะเดียวกันความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพจะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ และการสร้างองค์กรที่มีความยั่งยืนในอนาคต. 


You Might Also Like...