Lifestyle & Cooking News & Event

เมืองไทยประกันชีวิต รับ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2565”


นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลใหญ่ “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2565” Product Innovation Awards 2022 ประกอบด้วย รางวัลผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย ประกันชีวิควบการลงทุน “เมืองไทยยูนิตลิงค์ (Unit Linked) uDesign” และรางวัลผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มการบริการแอปพลิเคชัน “MTL Click”      

จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2022 เพื่อคัดเลือกสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมในหลากหลายประเภทสินค้า ผ่านการคัดเลือกจากทีมบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยนางสาวนาเดีย สุทธิกุลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยนายปาณัท สุทธินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนรับรางวัลจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี และนางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดี


You Might Also Like...