Lifestyle & Cooking News & Event

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลในเครือ PMC มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ แก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต


นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผนึก โรงพยาบาลในเครือ PMC คือ โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โดยนายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโล 

เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ แบบใดก็ได้ ที่ยังมีผลบังคับใช้ โดยการมอบสิทธิพิเศษในโครงการ “MTL Health Buddy” ดูแลครบเครื่อง เรื่องสุขภาพ ป่วยน้อย ป่วยหนัก พร้อมดูแลครบวงจร ณ โรงพยาบาลพญาไท 2


You Might Also Like...