Lifestyle & Cooking News & Event

“สาระ ล่ำซำ” ได้รับการเชิดชูเกียรติสุดยอดผู้นำที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม


นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นสุดยอดผู้นำที่มีบทบาทสำคัญและโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร จากงาน “เชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO)” ซึ่งจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยในงาน นางสาวนาเดีย สุทธิกุลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงาน Fuchsia Innovation Centre บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนขึ้นรับมอบเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติดังกล่าวจาก  ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) งานจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

นายสาระ กล่าวว่า การได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นส่วนที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ในฐานะผู้นำขององค์กรภาคเอกชน ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญของการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร และดำเนินงานด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และนำนวัตกรรมมาสู่การปฏิบัติงานได้จริง  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมในยุคปัจจุบัน ตลอดจนนำพาบริษัทฯ ให้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระบบนิเวศของประเทศไทยอีกด้วย รวมถึงยังเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนนวัตกรรมขององค์กรออกสู่ระดับประเทศตอบรับนโยบายของภาครัฐที่เป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม”  

สำหรับเมืองไทยประกันชีวิต ภายใต้การบริหารของ “สาระ ล่ำซำ” ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน Fuchsia  Innovation Centre  ขึ้น เพื่อคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการจัดการ รวมไปถึงการมองหาพันธมิตรใหม่ ๆ  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีความโดดเด่นในเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทางโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ รวมถึงนวัตกรรมด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ MTL Click แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงทุกบริการของบริษัทฯ ได้ในแอปเดียว และ MTL Fit แอปพลิเคชันตัวช่วยด้านดูแลสุขภาพให้เป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก เป็นต้น

“สำหรับเกียรติยศที่ได้รับนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาให้องค์กรมีความเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีมาตราฐานในระดับสากลได้   และ ขอขอบคุณสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้มอบใบประกาศนียบัตรอันทรงเกียรตินี้ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการทำให้นวัตกรรมเกิดขึ้น”  นายสาระกล่าว


You Might Also Like...