News & Event

โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ทีมแพทย์และสาธารณสุข


บริษัทโมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด(มหาชน) ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่สถานีกลางบางซื่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลบางปะอิน โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดหนองคาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาฬสินธุ์ อาทิ ห้อง Cohort Ward แรงดันลบ จำนวน 1 ห้อง ปลอกเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 10,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 แกลลอน หน้ากากอนามัยชนิดKN95 จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยทุกท่านให้ต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ด้วยดีและผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน


You Might Also Like...