Lifestyle & Cooking News & Event

“แมงโก้ ทรี” ยกทีมเชฟ 13 ประเทศ สัมผัสเสน่ห์อาหารใต้


ร้านอาหารไทยแมงโก้ ทรี (Mango Tree Worldwide) เปิดตัวแคมเปญ “Root and Fruits” นำทีมเชฟ 15 คน จาก 13 ประเทศ ของเครือแมงโก้ ทรี สัมผัสวัฒนธรรมการทำอาหารของภาคใต้ ประเทศไทยถึงท้องถิ่นต้นตำรับ เพื่อนำวัฒนธรรมอาหารใต้ไปสู่สาขาต่างๆ ทั่วโลก โดยล่องใต้ไปเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งหมดได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้วัฒนธรรมภาคใต้ของไทยจากชุมชนท้องถิ่น ภายใต้วิถีชีวิตที่ยั่งยืนตามพระราโชวาท “ความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9

05

01

02

ทีมเชฟได้เยี่ยมชมตลาดเช้าและบ้านรังนก เก็บเกี่ยวข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาค เยือนฟาร์มมะม่วงเบา และเวิร์กช็อปทำพริกแกง เครื่องปรุงที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารใต้ ได้ทำความเข้าใจสาระสำคัญและหัวใจที่แท้จริงของวัฒนธรรมการทำอาหารใต้ อาทิ เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารและบริบททางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในการปรุงอาหาร การเลี้ยงกุ้งเพื่อทำกะปิ การเก็บผักและสมุนไพรในท้องถิ่น และเรียนรู้การใช้ “ใบจาก” ที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายประเภท

03

04

วิธีทำ “ไข่เค็ม” อาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยม รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง ขั้นตอนการทำกะปิ และเข้าร่วมเวิร์คช็อป “มะพร้าว” และ “กะทิ” ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่สำคัญที่สุดของอาหารใต้ ตลอดการเดินทางทีมแมงโก้ ทรี ได้เข้าพักที่ “โฮมสเตย์” และเข้าร่วมในการฝึกอบรมการทำอาหารกับคนในท้องถิ่น เพื่อเชื่อมต่อกับแต่ละจุดหมายปลายทางอย่างใกล้ชิด


You Might Also Like...