Lifestyle & Cooking News & Event

“แมงโก้ ทรี” ยกทีมเชฟ 13 ประเทศ สัมผัสเสน่ห์อาหารใต้

Spread the love

ร้านอาหารไทยแมงโก้ ทรี (Mango Tree Worldwide) เปิดตัวแคมเปญ “Root and Fruits” นำทีมเชฟ 15 คน จาก 13 ประเทศ ของเครือแมงโก้ ทรี สัมผัสวัฒนธรรมการทำอาหารของภาคใต้ ประเทศไทยถึงท้องถิ่นต้นตำรับ เพื่อนำวัฒนธรรมอาหารใต้ไปสู่สาขาต่างๆ ทั่วโลก โดยล่องใต้ไปเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งหมดได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้วัฒนธรรมภาคใต้ของไทยจากชุมชนท้องถิ่น ภายใต้วิถีชีวิตที่ยั่งยืนตามพระราโชวาท “ความพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9

05

01

02

ทีมเชฟได้เยี่ยมชมตลาดเช้าและบ้านรังนก เก็บเกี่ยวข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาค เยือนฟาร์มมะม่วงเบา และเวิร์กช็อปทำพริกแกง เครื่องปรุงที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารใต้ ได้ทำความเข้าใจสาระสำคัญและหัวใจที่แท้จริงของวัฒนธรรมการทำอาหารใต้ อาทิ เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารและบริบททางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในการปรุงอาหาร การเลี้ยงกุ้งเพื่อทำกะปิ การเก็บผักและสมุนไพรในท้องถิ่น และเรียนรู้การใช้ “ใบจาก” ที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายประเภท

03

04

วิธีทำ “ไข่เค็ม” อาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยม รวมถึงเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง ขั้นตอนการทำกะปิ และเข้าร่วมเวิร์คช็อป “มะพร้าว” และ “กะทิ” ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่สำคัญที่สุดของอาหารใต้ ตลอดการเดินทางทีมแมงโก้ ทรี ได้เข้าพักที่ “โฮมสเตย์” และเข้าร่วมในการฝึกอบรมการทำอาหารกับคนในท้องถิ่น เพื่อเชื่อมต่อกับแต่ละจุดหมายปลายทางอย่างใกล้ชิด


Spread the love

You Might Also Like...