Design Kitchen & Home

ชุดโต๊ะอาหารกลิ่นอายอเมริกันจาก Machine Age

Spread the love

ชุดโต๊ะอาหารสไตล์อเมริกันสำหรับใช้งานกึ่งเอาต์ดอร์จาก Machine Age ที่รวบรวมของในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1820-1840) ทุกชิ้นถูกสร้างและผ่านการใช้งานจริงจากยุคสมัยนั้น แต่ยังคงความแข็งแรงผ่านกาลเวลา เช่น ชุดโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าและเก้าอี้ที่โดดเด่นด้วยงานเหล็กชุดนี้

2
เก้าอี้เหล็กตันแบบใช้งานเอาต์ดอร์ พนักเก้าอี้ทำจากเหล็กดัดโค้งที่มีความคงทนสูง ส่วนที่นั่งทำจากแผ่นไม้ต่อแบบเว้นร่อง รองรับการใช้งานที่ต้องเจอทั้งแดด ลม และฝน ✪

1
เทียนหอมแฮนด์เมดสูตรเฉพาะจากทางร้าน ช่วยสร้างบรรยากาศภายในห้อง

3
ลูก Croquet ทำจากไม้ทั้งชิ้น มีทั้งแบบทาสีและลายไม้ วางผสมกับลูกสนุกเกอร์กลายเป็นของตกแต่งที่น่าสนใจ บอลทุกลูกเคยผ่านสนามแข่งมาแล้ว จึงเกิดรอยถลอกที่บอกเล่าเรื่องราวอยู่ในตัว

4

5

☉ สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 0 2381 8596
☉ สถานที่ : Machine Age Workshop เอกมัย
☉ Facebook : MachineAgeWorkshop

บทความจากคอลัมน์ “@Kit Display” นิตยสาร @Kitchen ฉบับที่ 124 ประจำเดือนธันวาคม 2559


Spread the love

You Might Also Like...