Design Kitchen & Home

Living Emotion ครัวคือหัวใจของบ้าน


สำนักงานออกแบบ Lukstudio จากเซี่ยงไฮ้ที่บริหารและก่อตั้งโดย Christina Luk สถาปนิกหญิงชาวจีนที่นำเสนอแนวคิด“ครัวคือหัวใจของบ้าน” ให้กับ Arda Kitchen แบรนด์ผู้ผลิตครัวจากประเทศเดียวกันที่ก่อตั้งในปี 1982 โดยนิยามของแบรนด์ที่สื่อสารกับผู้บริโภคมาโดยตลอดคือ Living Emotion ซึ่งสอดคล้องกับการนำเสนออารมณ์ต่างๆ ของครัวในการใช้ชีวิต บนพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ขนาดกว่าพันตารางเมตร โจทย์ที่ได้รับคือให้มีสวนที่มีพื้นที่สีเขียวที่ใช้งานได้หลากวัตถุประสงค์, ห้องแสดงสินค้าที่เน้นภาพลักษณ์ของตัวสินค้าและเสริมแนวคิดของแบรนด์, ห้องประชุมห้องรับรอง และห้องเรียนสอนทำอาหารและการใช้ครัว

27

25

Lukstudio เลือกออกแบบให้งานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกทำหน้าที่เสมือนส่วนแสดงรายละเอียดและที่มาของความเป็นแบรนด์ มากกว่าจะเน้นให้เห็นเพียงตัวสินค้าคือชุดครัว โดยการสร้างส่วนแสดงให้เห็นเป็นเพียงห้องครัวเท่านั้น สิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือความสัมพันธ์กันของเส้นนำสายตาไปสู่เส้นแสดงรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเส้นทั้งหมดนี้ถูกขยายผลไปสู่รายละเอียดปลีกย่อยที่ชวนให้ผู้มาใช้สถานที่ เสมือนเดินเข้าไปสู่พื้นที่ที่บอกเล่าตัวสินค้าทีละนิดด้วยมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่ง
(POV/ Point of View)

22

พื้นและผนังในส่วนสถาปัตยกรรมภายในทั้งหมดถูกกำหนดให้มีส่วนผสมระหว่างความทันสมัยและความเป็นธรรมชาติ ดังที่เห็นได้ชัดคือการเลือกใช้คู่สีของไม้และการปลูกต้นไม้ เพื่อให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่เปิดกว้างมากกว่าเป็นเพียงอาคารแสดงสินค้า Christina Luk และคณะผู้ออกแบบเรียกผลงานการออกแบบชิ้นนี้ของพวกเขาว่า Culinary Village หรือ หมู่บ้านแห่งการทำอาหาร

28


ภาพ : Peter Dixie/ LOTAN Architectural Photograph


You Might Also Like...