Lifestyle & Cooking News & Event

แอลจีรับโล่ ‘ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5’ สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า


บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยคุณอาภัสรา สังขวิจิตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด รับมอบโล่ในฐานะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 สำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังนอนหรือเครื่องซักผ้าฝาหน้า พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องปรับ อากาศเชิงพาณิชย์แบบแยกส่วนหลายชุด (Variable Refrigerant Flow หรือ VRF) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

กฟผ. จัดพิธีมอบโล่ขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 ได้แก่ เครื่องซักผ้าแบบถังนอนหรือเครื่องซักผ้าฝาหน้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องฟอกอากาศ รวมถึงองค์กรที่เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงาน และองค์กรที่เข้าร่วมโครงการบ้านเบอร์ 5 และโครงการอาคารเบอร์ 5 โดยการลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ระหว่าง กฟผ. และผู้ประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรฐานการทดสอบและเกณฑ์ประสิทธิภาพเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์ 3 รายการ ได้แก่ เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แบบแยกส่วนหลายชุด (VRF) เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะได้รับการดำเนินการทดสอบเพื่อติดฉลากเบอร์ 5 และเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป


You Might Also Like...