Lifestyle & Cooking News & Event

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดสัมมนา “การพัฒนาการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพแบบครบถ้วน กระชับฉับไว ตรงใจลูกค้า”


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำด้านประกันสุขภาพ นำโดย คุณณัฐเนตร พงศ์พิพัฒไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจประกันสุขภาพ และนายแพทย์ มาร์ค สุนทรเกศ รองประธานอาวุโส-ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ จัดงานสัมมนา “การพัฒนาการให้บริการลูกค้าประกันสุขภาพแบบครบถ้วน กระชับฉับไว ตรงใจลูกค้า”

ให้แก่โรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อแบ่งปันเคล็ดลับในการพัฒนากระบวนการเรียกร้องสินไหม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้แก่ลูกค้าคนสำคัญให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงความสะดวกรวดเร็ว และความอุ่นใจเรื่องการพิจารณาอนุมัติสินไหมแก่ลูกค้าในอนาคต

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าคนสำคัญอยู่เสมอ อีกทั้งยังตอกย้ำนโยบายของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป


You Might Also Like...