Lifestyle & Cooking News & Event

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำฝ่ายขายมืออาชีพในเวทีระดับโลก คว้ารางวัล Best Distributor of the Year Thailand 2023


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่าย ดร.อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกตัวแทนและแผนกฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดหน่าย และคุณสุกัญญา เที่ยงธีระธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร คว้ารางวัลใหญ่ระดับนานาชาติ จาก  World Business Outlook ในสาขา Best Distributor of the Year Thailand 2023

ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทฯ กับความสำเร็จในการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขายมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งยังสนับสนุนด้านการฝึกอบรม และการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับฝ่ายขาย เพื่อก้าวสู่การเป็น AXA Prime ที่เป็นคุณวุฒิสูงสุดของแอกซ่าเอเชีย อีกทั้งเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่มีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป


You Might Also Like...