News & Event

Know You Can cooking with KTAXA อร่อยชัวร์ มาเข้าครัวกับกรุงไทย-แอกซ่า


บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เชิญชวนคนรักการทำอาหารและสุขภาพร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม “Know You Can cooking with KTAXA อร่อยชัวร์ มาเข้าครัวกับกรุงไทย-แอกซ่า” กับการรังสรรค์ 3 เมนูสุขภาพจากหม้อทอดไร้น้ำมัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook กลุ่ม: กิจกรรมสำหรับลูกค้า โดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในวันที่ 13, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 เป็นต้นไป


You Might Also Like...