Kitchenware

เครื่องตั้งเวลาสำหรับต้มเส้นพาสต้า Passive Cooker


Barilla เป็นผู้ผลิตอาหารประเภทแป้งแปรรูป โดยสินค้าขึ้นชื่อคือพาสต้า ด้วยอายุการทำธุรกิจครอบครัวแห่ง Parma, Italia ที่สืบต่อกันมานานกว่า 145 ปีจนถึงรุ่นเหลนที่พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยมาตลอดสามทศวรรษหลังนี้ สิ่งที่นักธุรกิจอาหารครอบครัว Barilla เชื่อถือมาตลอดคือความใส่ใจ และพวกเขาแสดงออกผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภทที่เคยผลิตออกมา เช่นกันกับ Passive Cooker นวัตกรรมที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพและช่วยให้ผู้บริโภคและตลาดได้รับความปรารถนาดีของพวกเขาผ่านเครื่องตั้งเวลาสำหรับ Passive Cooking

แคมเปญ Passive Cooker นี้เป็นหนึ่งในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของ Barilla ให้เข้ากับยุค Web 3.0 ที่เริ่มขึ้นแล้ว Barilla อนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าถึงไฟล์สำหรับสั่งพิมพ์ Passive Cooker ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยการดาวน์โหลดชุดไฟล์จากหน้า Passive Cooking ในเว็บไซต์ barilla.com โดยมีชิ้นส่วนที่จะต้องซื้อเพิ่มเพื่อประกอบคือแผงสำหรับใส่ถ่านขนาด AAA และแผงวงจรเพื่อให้ Passive Cooker สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีให้บริการผ่านทั้ง iOS และ Android

การทำงานของ Passive Cooker เริ่มจากการตั้งน้ำในหม้อแล้วปิดฝาก่อนวาง Passive Cooker ลงด้านบนฝาหม้อหลังจากที่เชื่อมต่อผ่านแอพพลิเคชั่นแล้ว ในแอพพลิเคชั่นจะมีคำแนะนำสำหรับการทำพาสต้าแต่ละประเภทให้สุก โดยหัวใจสำคัญคือเมื่อน้ำเดือด แอพพลิเคชั่นจะเตือนให้ปิดเตาแล้วเข้าสู่กระบวนการ Passive Cooking คือการใส่เส้นแล้วจับเวลาเพื่อนำเส้นไปปรุงต่อ

นี่คือการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่กระชับผู้บริโภคและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยการให้ความร็วและคำแนะนำผ่านกลไกทางการสื่อสารที่ทำตามได้ผลจริง ซึ่ง Barilla พร้อมผลักดันให้ Passive Cooking เป็นวิถีใหม่ในการทำอาหารประเภทเส้นที่ไม่เพียงแต่ทำให้สุก แต่ยังหมายความไปถึงความใส่ใจต่อการครองชีพของผู้บริโภคด้วย

ภาพ : Barilla, Italia


You Might Also Like...