Lifestyle & Cooking News & Event

เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท รับรางวัลจากองค์การยูเนสโก


เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท ในอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี 2018 รางวัลนี้โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อยกย่องโครงการ ภาคเอกชนหรือองค์กรณ์อื่นๆที่มีการประสบความสําเร็จการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างอันเป็นมรดกทรงคุณค่าในภูมิภาค

0Q2A7517w

2S9A0028w

ซึ่งที่นี่มีพื้นที่ดั้งเดิมเป็นโรงงานบ่มใบยาสูบเก่าอายุกว่า 60 ปี ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้อายุหลายทศวรรษ  และได้มีการบูรณะอาคารโรงบ่มใบยาสูบให้เป็นพิพิธภัณฑ์ สร้างCafeจากโรงบ่มใบยาสูบแฝดเดิมในพื้นที่ เพิ่มลานอัฒจันทร์ดินใช้เป็นพื้นที่สันทนาการกลางแจ้ง และการออกแบบฟื้นฟูตรอกอดีตด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมทั้งในด้านคุณค่ามรดกทางสถาปัตยกรรมและทางธรรมชาติ

0Q2A7648w

0Q2A7583w


You Might Also Like...