Cooking Lifestyle & Cooking

6 เคล็ดลับจัดการเนื้อสัตว์ ให้สะอาดและปลอดภัยในหน้าร้อน

Spread the love

 เข้าสู่เมษาหน้าร้อนที่อุณหภูมิพุ่งสูงเป็นประจำในทุกปี เรามี 6 เคล็ดลับจัดการเนื้อสัตว์ ให้สะอาดและปลอดภัยในหน้าร้อน มาเป็นวิธีจัดการวัตถุดิบที่เชื้อโรคเข้าถึงง่ายอย่างเนื้อสัตว์อย่างไรให้ห้องครัวปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียเพื่อมื้ออร่อยถูกสุขอนามัยนั้น ไปดูเคล็ดลับจัดการวัตถุดิบให้ปลอดภัยได้สุขภาพกันเลยดีกว่า

1.ตรวจดูวันหมดอายุบนฉลากและลักษณะของเนื้อสัตว์เป็นอย่างแรก
เพราะเนื้อที่คุณภาพดีไม่ควรเปลี่ยนสี ต้องมีลักษณะแน่นและเย็น รวมทั้งการบรรจุแพ็กก็ควรมีความแน่นหนาด้วยนะ

2.นำเข้าตู้เย็นทันทีและควรปรุงอาหารภายใน 24 ชั่วโมง
หรือหากเก็บในช่องแช่แข็งควรมีอุณหภูมิอย่างน้อย -18 องศาเซลเซียสและควรนำเนื้อผนึกในถุงสำหรับแช่แข็งหรือภาชนะพลาสติกโดยต่างหาก

3.ในขั้นตอนปรุงอาหารควรแยกออกจากวัตถุดิบอื่นและเครื่องปรุงต่างๆในครัวเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
เพราะเชื้อแบคทีเรียจากเนื้อจะแพร่ไปยังส่วนต่างๆของครัวได้ง่าย ยิ่งการวางเนื้อสัตว์ไว้บนเคาน์เตอร์ยิ่งเป็นเรื่องไม่ควรทำอย่างยิ่ง

4.การละลายเนื้อสัตว์แช่แข็งที่อุณหภูมิห้องกินเวลานานและอาจทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้
หน้าร้อนจึงเป็นช่วงที่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ และใช้วิธีอุ่นเนื้อสัตว์แช่แข็งในไมโครเวฟด้วยกำลังไฟต่ำหรือเลือกโหมดละลายน้ำแข็งเพื่อให้ละลายอย่างรวดเร็วก่อนนำไปปรุงในขั้นตอนต่อไปจึงเป็นทางที่ดีที่สุด

5.ควรมีเขียงพลาสติกสำหรับหั่นเนื้อสัตว์โดยเฉพาะ
หรือใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่งของเขียงไม่ให้ปะปนกับวัตถุดิบประเภทอื่น เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำอาหารแล้วควรขัดทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนพร้อมสบู่ฆ่าเชื้อหลังใช้งาน ไม่ควรใช้เขียงไม้จัดการกับเนื้อสัตว์เพราะเขียงไม้มีรูอากาศจำนวนมากและมักมีเชื้อแบคทีเรียสะสม

6.เมื่อสัมผัสเนื้อสัตว์หรือเขียงที่ใช้งานควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง


Spread the love

You Might Also Like...