Design Kitchen & Home

เติมเต็มมิติด้วยของแต่งบ้านดีไซน์สวยจาก Pierre Philippe

Spread the love

East Meet West มิติการแต่งบ้านด้วยการสอดประสานงานศิลป์แห่งโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก จาก Pierre Philippe ไอเดียแต่งบ้านที่ทั้งสถานที่ในแดนไกล เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ต่างถูกร้อยเรียงขึ้นใหม่ จนกลายมาเป็นความสวยงามจนถึงการใช้งานเหนือระดับ

ของแต่งบ้านดีไซน์สวย จาก Pierre Philippe

1.ตุ๊กตาชายหญิงคู่ละ 32,000.-
2.โคมไฟฐานเซรามิกสีเหลืองโป๊ะสีครีม 6,500.-
3.เก้าอี้หุ้มเบาะหนังตอกหมุด 22,000.-
4.โต๊อาหารทำจากไม้โอ๊ค 71,000.-
5.ตู้ติดผนัง 69,000.-
6.เก้าอี้สาน 19,500.-

1.โถเซรามิกทรงสูงมีฝา 3,500.-
2.ชามเซรามิกมีฝา 990.-
3.โถทรงกระบอก 1,200.-
4.ถ้วยมีฝา 890.-
5.กระจกเงาสีทอง 62,800.-

1.ชั้นโปร่ง 4 ลิ้นชัก 29,000.-
2.โต๊ะทำงาน 33,500.-
3.เก้าอี้ 11,900.-

1.กระจกกลมทรงพระอาทิตย์ 12,900.-
2.โคมไฟทรงน้ำเต้าสีส้ม 6,500.-
3.ตู้ติดผนัง 73,700.-
4.เก้าอี้ 2,250.-

สินค้าทั้งหมดมีจำหน่ายที่
Pierre Philippe ชั้น 2 อาคาร B คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
โทร.0-2102 2053


Spread the love

You Might Also Like...