Idea Kitchen & Home

รวมแบบลิ้นชัก เก็บของในครัว ดึงเข้าดึงออกง่าย หยิบสะดวก

Spread the love

รวมแบบลิ้นชัก เก็บของในครัว ดึงเข้าดึงออกง่าย หยิบสะดวก

ระบบการจัดเก็บภายในห้องครัวมีมากมายหลายฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นตู้แขวน ตู้ใต้เคาน์เตอร์ ชั้นโปร่ง ตู้สูง รวมถึงลิ้นชัก ซึ่งการใช้งานในแต่ละประเภทก็มีการใช้สอยที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ ลักษณะการใช้งานและรูปแบบที่เหมาะสม

ลิ้นชักเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันจัดเก็บที่สำคัญของชุดครัว เพราะทำให้การจัดเก็บเป็นระเบียบ ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการหยิบใช้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเลือกอุปกรณ์ภายในก็สำคัญไม่แพ้กัน

ลิ้นชักสำหรับเก็บของแห้ง เช่น กระเทียม หัวหอม ใช้งานได้สะดวก ไม่วางเกะกะบนเคาน์เตอร์ ออกแบบเป็นตะแกรงโปร่ง เพื่อให้อากาศถ่ายเท วัตถุดิบไม่เสียง่าย

ออกแบบลิ้นชักใต้พื้นที่ส่วนปรุง สำหรับเก็บภาชนะทำอาหาร เช่น กระทะ หม้อ หยิบใช้สะดวก

เพิ่มพื้นที่จัดเก็บภายในให้มากขึ้นด้วยการแบ่งช่องสำหรับเก็บขวดเครื่องปรุง ดูเป็นระเบียบ ใช้งานง่าย

ดีไซน์โต๊ะให้เป็นทั้งพื้นที่ทำอาหารส่วนด้านล่างออกแบบเป็นลิ้นชักที่สามารถเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ได้หลากหลาย

อุปกรณ์ภายในลิ้นชักสำหรับจัดเก็บจานชาม หรือภาชนะใบใหญ่ แยกช่องและปรับขนาดตัวล็อกได้ตามขนาด

พื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหาร อย่างบริเวณไอส์แลนด์ เพิ่มลิ้นชักจัดเก็บแล้วเลือกอุปกรณ์เสริมด้วยถาดที่แบ่งช่องการใช้งานเป็นหมวดหมู่

อุปกรณ์ช่องเก็บจานภายในตู้ ช่วยให้แยกจานชามได้อย่างเป็นสัดส่วนและแบ่งได้ตามขนาดของภาชนะ

พื้นที่ส่วนปรุงมีลิ้นชักจัดเก็บหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน จะเพิ่มอุปกรณ์ภายในหรือเป็นลิ้นชักเปล่าก็ได้

แม้แต่เนื้อที่ใต้เตาอบก็สามารถออกแบบให้เป็นลิ้นชักเก็บของได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

นอกจากลิ้นชักสำหรับเก็บของแล้วยังทำให้เป็นลิ้นชักถังขยะใต้เคาน์เตอร์ที่มีฝาปิด เพื่อแยกขยะตามประเภทของขยะและกันกลิ่นรบกวน

ดีไซน์ขนาดของลิ้นชักเก็บจานชามให้มีทั้งขนาดใหญ่และกว้าง เพื่อเพิ่มการจัดเก็บภาชนะได้หลากหลายขนาด

อุปกรณ์ภายในลิ้นชักสำหรับจัดเก็บสามารถแยกช่องเก็บได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลังแล้ว ยังมีตัวล็อกที่ปรับเลื่อนตามขนาดของภาชนะได้อีก


Spread the love

You Might Also Like...