Idea Kitchen & Home

4 ขั้นตอนดูแลครัวเพื่อมื้ออาหารปลอดภัยห่างเชื้อ


เมื่อสุขภาพการกินของคนในบ้านนั้นเริ่มต้นที่ห้องครัว ความใส่ใจใน ขั้นตอนดูแลครัวเพื่อมื้ออาหารปลอดภัยห่างเชื้อ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ขั้นตอนทำความสะอาด

ความสะอาดของพื้นที่ครัว เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องใส่ใจ
ขั้นตอนแรกของการเข้าครัวจึงต้องทำความสะอาดทั้งมือเราเองและพื้นผิวของเคาน์เตอร์ครัวในทุกครั้งก่อนทำอาหาร รวมถึงอุปกรณ์เตรียมอาหารอย่างเขียงและมีดที่ควรล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อกำจัดเชื้อหลังใช้งาน เช่นเดียวกับวัตถุดิบสดอย่างผักผลไม้ควรล้างให้สะอาดก่อนปอกเปลือก และท้ายที่สุดต้องไม่ลืมเช็ดบริเวณฝาของอาหารกระป๋องโดยรอบ

ขั้นตอนคัดแยก

แน่นอนว่าทุกการจับจ่าย สิ่งสำคัญแรกคือการแยกวัตถุดิบแต่ละประเภทให้เข้าที่เข้าทางและไม่ปะปนกันก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนประกอบอาหาร
ด้วยการจัดเก็บของสดอย่างเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในกล่องที่มีฝาปิดและแยกไว้ต่างหากจากของสดประเภทผักผลไม้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

ขั้นตอนทำอาหาร

การปรุงอาหารให้สุกและรับประทานโดยทันทีเป็นหัวใจสำคัญของมื้ออาหารปลอดภัย
นอกจากผักผลไม้ที่ต้องการความสดใหม่แล้ว ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ถูกปล่อยให้เย็นชืด การอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งเป็นเรื่องจำเป็น และหากอุ่นด้วยไมโครเวฟควรเช็คให้แน่ใจทุกครั้งว่าอาหารจานนั้นๆได้รับความร้อนโดยทั่วถึง

ขั้นตอนจัดเก็บเข้าตู้เย็น

อุณหภูมิของตู้เย็นควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการจัดเก็บวัตถุดิบคือ 0 – 4 องศาเซลเซียสสำหรับช่องแช่เย็นทั่วไปและต่ำกว่า0 องศาเซลเซียสสำหรับช่องแช่แข็ง ที่สำคัญต้องไม่ลืมจัดเก็บเนื้อสัตว์ ไข่ อาหารทะเลและผักผลไม้เข้าตู้เย็นภายใน 1-2 ชั่วโมง และไม่จัดเก็บไว้ใกล้เคียงกับอาหารปรุงสุก หากนำวัตถุดิบมาละลายน้ำแข็งควรใช้วิธีเปลี่ยนจากช่องแช่แข็งมาเป็นช่องธรรมดา แช่น้ำเย็น หรือเข้าไมโครเวฟ โดยหลีกเลี่ยงการวางทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์


You Might Also Like...